22
آگوست

دستگاه سونوگرافی پرتابل بسیار کوچک یا هندهلد آن را تشخیص داد؟

پلورال افیوژن عارضه‌ای است که به اصطلاح، آب آوردن ریه نامیده می‌شود. پلور غشای نازکی است که بین حفره قفسه سینه و ریه‌ها وجود دارد. در افرادی که ریه‌های...

بیشتر بخوانید