علوم پزشکی اراک
08
ژانویه

همایش کاربرد سونوگرافی دو و سه بعدی در بیماری های کف لگن

با افتخار و به کوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک
و همچنین انجمن رادیولوژی ، میزبان رادیولوژیست های محترم در همایش علمی کاربرد سونوگرافی دو و سه بعدی در بیماری های کف لگن بودیم.
مکان :مرکز همایش های هتل امیر کبیر اراک
تاریخ : دی ماه سال 1402
سخنرانان
آقای دکتر رضا مردانی
خانم دکتر صافی
خانم دکتر شکر پور
دکتر رضا مردانی
همایش علمی
خانم دکتر صافی
سونوگرافی کف لگن
x cube 90