علوم پزشکی اراک
08
ژانویه

همایش کاربرد سونوگرافی دو و سه بعدی در بیماری های کف لگن

با افتخار و به کوشش دانشگاه علوم پزشکی اراک و همچنین انجمن رادیولوژی ، میزبان رادیولوژیست های محترم در همایش علمی کاربرد سونوگرافی دو و سه بعدی در بیماری...

بیشتر بخوانید