محصولات

دستگاه تصویر برداری OPG مدل Papaya پلاس

دستگاه تصویر برداری OPG مدل Papaya

دستگاه C-Arm مدل Moonray DUAL ساخت SIMAD ایتالیا

دستگاه C-Arm مدل Moonray Compact ساخت SIMAD ایتالیا

دستگاه ماموگرافی دیجیتال هلیانتوس DBT ساخت Metaltronica

دستگاه C-Arm مدل Moonray Compact ساخت SIMAD ایتالیا

Cart
  • No products in the cart.