16th Endodontics Congress Isfahan

16th Endodontics Congress Isfahan

شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران در تاریخ 22 لغایت 24 مرداد ماه 1393 در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور تقریبی 50 شرکت داخلی و خارجی برگزار گردید. شرکت نوآوران درمان اطلس در این همایش حضوری فعال داشت و با ارائه جدیدترین تجهیزات تصویربرداری دندانپزشکی مورد استقبال مدعوین این نمایشگاه قرار گرفت.

16th Endodontics Congress Isfahan Poster

16th Endodontics Congress Isfahan Poster